Vi har lang erfaring som ingeniører og konstruktører av ulike typer utstyr, maskiner og verktøy. Vi kan bistå hele veien fra en ide til konstruksjon, styrkeberegning, tegningsunderlag og fremstilling av prototyper , montering og utprøving. Vi har alt av verktøy fra 3 dimensjonalt CAD system til målemaskin.